Wolsto ek toaniel spylje?

Stjoer in berjocht fia ús Facebook side of op dizze side en druk dan op kontakt.

Wa wit spilesto wol in foarstelling mei JTM!!

Fet leuk!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijkt het je leuk om toneel te spelen?

Stuur een mailtje naar: jongereintoanielmenaam@gmail.com.

 

Mei alle geweld
Affiche fan de ienakter dy't spile wurd op snein 13 april.
mei alle geweld affice 2.doc
Microsoft Word document 469.0 KB
Op fakânsje
Affiche fan de ienakter dy't spile wurd op snein 13 april troch Jongerein Toaniel Menaem
affiche op fakânsje.doc
Microsoft Word document 116.0 KB
TS Menaem stukje jongereintoaniel januar
Microsoft Word document 57.0 KB