Wolkom by Toanielselskip Menaem


Toanielselkip Menaem spilet dit seizoen it stik "Lamelos"fan Tjerk Kooistra. 

Lamelos is ynspireare op Loenatik, in Nederlânske komyske televyzjesearje. It stik silet yn in psychiatryske ynrjochting foar tige begoedigde pasjinten. Der sit by allegearre wol in stekje los, maar dochs binne se sa gek noch net. At sy hearre dat sy nei in oare ynrjochting moatte, komme sy yn opstân.

Oer de kaartferkeap ynformearje wy jimme letter, mar notearje alfêst yn jimme agenda: de útfieringsdata binne sneon 4 febrewaris, snein 5 febrewaris, freed 10 febrewaris en sneon 11 febrewaris 2017.